3-1Slide thumbnail

Wsparcie dla filmu „Wołyń”

Drodzy Przyjaciele,
Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem. Państwa wsparcie jest nieocenione.

Wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji na rzecz filmu WOŁYŃ:

Odbiorca: Fundacja na Rzecz Filmu Wołyń
Adres: ul. Różana 32, 02-569 Warszawa
Tytuł wpłaty: Darowizna na działalność statutową Fundacji

 

Numer konta Fundacji (ING Bank Śląski):

 

Konto główne: 40 1050 1012 1000 0090 3086 2941

IBAN - PL 40 1050 1012 1000 0090 3086 2941

Swift code: INGBPLPW

 

Konto walutowe (euro): 66 1050 1012 1000 0090 3086 2958

IBAN - PL 66 1050 1012 1000 0090 3086 2958

Swift code: INGBPLPW

dotpay_b1_160x83

Stan na 17 października 2016:

Zebraliśmy: 897 101 zł

Udostępnij nasz apel:

Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć od dochodu.

Poznaj szczegóły odliczenia

Darowizny na cele pożytku publicznego odliczane od dochodu

 

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie roku podatkowego na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873), lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Rozliczenia można dokonywać wyłącznie poprzez wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Osoba fizyczna:

Podatnik – osoba fizyczna – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) może odliczyć kwotę do 6% dochodu podatnika. Wysokość oszczędności podatkowej jest zależna od wartości dochodu i progu podatkowego, w którym rozlicza się podatnik. Rozliczenia darowizny nie dokona osoba rozliczająca się z podatku dochodowego w postaci liniowej, używając rozliczenia PIT36L lub karty podatkowej PIT16.

Osoba prawna:

Podatnik – osoba prawna – może odliczyć do 10% dochodu łącznie ze wszystkich odliczeń zgodnie z art. 18 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
(Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86).

W przypadku Fundacji Filmu Wołyń darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w następujących celach:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Co zostało zrobione dzięki Twojemu wsparciu?

Wspomóż produkcję filmu „Wołyń” w reż. Wojtka Smarzowskiego.

Wojtek Smarzowski o filmie Wołyń. Nagranie z lipca 2014 roku.

Film „Wołyń” jest jedną z większych produkcji polskiej kinematografii ostatnich lat. Budżet, którym dysponowaliśmy pozwolił zrealizować ponad 90% materiału scenariuszowego. Do ukończenia filmu pozostało nam jeszcze nakręcenie kilku symbolicznych scen.

Zależy nam, aby film stał się wielką epicką epopeją o losach Polaków kresowych w czasach II wojny światowej przedstawiającą wydarzenia określane mianem ludobójstwa na Kresach, które objęły w głównej mierze tereny województw: lwowskiego, wołyńskiego tarnopolskiego, stanisławowskiego, poleskiego oraz lubelskiego.

Akcja filmu obejmuje okres od wiosny 1939 roku do lata 1945 roku, a główna jej część toczy się w wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów, w południowo-zachodniej części województwa wołyńskiego.

Realizacja ambitnych zadań obejmujących m.in. odtworzenie nieistniejącego już świata polskich kresów wschodnich, jego obyczajowości, języka oraz kultury materialnej zgodnie z wizją reżysera, którą w pełni akceptujemy, realizacja 74-ch dni zdjęciowych w różnych rejonach Polski podczas 4-ch pór roku, zaangażowanie wielu aktorów, kaskaderów oraz statystów, praca na planie zdjęciowym z dużą ilością dzieci, budowa plenerowej dekoracji, duża ilość zwierząt na planie filmowym, wykorzystanie wielu rekwizytów z epoki oraz sprzętu i pojazdów wojskowych, zastosowanie licznych charakteryzatorskich, pirotechnicznych oraz komputerowych efektów specjalnych, to wszystko miało duży wpływ na konieczność zwiększenia budżetu produkcyjnego. Oprócz uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach, reżyser postawił sobie również zadanie skonfrontowania widzów ze skutkami jakie niesie ze sobą nienawiść na tle narodowościowym, religijnym, czy rasowym.

Jako producenci nie ustajemy w wysiłkach, aby możliwie jak najpełniej zrealizować założenia artystyczne oraz odtworzyć prawdę historyczną. Pomimo bardzo znaczącego wsparcia produkcji filmu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wciąż poszukujemy środków finansowych.

Jesteśmy po pierwszych pokazach aktualnej wersji montażowej i mamy prawo sądzić, po ocenach widzów, że powstaje film znakomity i ważny. Byłoby niepowetowaną stratą, gdyby zamierzony kształt filmu musiał zostać ograniczony ze względu na niedobór środków finansowych.

Jak powstawał film „Wołyń”?

2011 / 2012

Rodzi się idea filmu o ludobójstwie na Kresach. Wojtek zaczyna pisać scenariusz.

2012

Prace dokumentacyjne. Zbieranie relacji, czytanie książek, kwerendy archiwalne, spotkania ze świadkami wydarzeń.

2013 czerwiec

Pierwszy treatment scenariusza; prace scenariuszowe, konsultacje historyczne, etnograficzne, językowe.

2013 wrzesień

Wstępna dokumentacja scenograficzno – produkcyjna na Podkarpaciu oraz w okolicach Lublina.

2013 listopad

Powstaje pierwsza wersja scenariusza i zostaje złożony wniosek o dofinansowanie do PISF. Trwają prace związane z poszukiwaniem obiektów i lokacji do zdjęć.

2014 marzec

Pozytywna decyzja PISF i przyznanie dotacji na produkcję filmu.

2014

Rozpoczęcie produkcji filmu. Casting w Polsce i na Ukrainie, budowa dekoracji.

2014 / 2015

Zdjęcia:19 września – 21 października 2014 – zdjęcia jesienne
4 lutego – 24 lutego 2015 – zdjęcia zimowe
26 kwietnia – 17 maja 2015 – zdjęcia wiosenne
4 lipca – 21 sierpnia 2015 – zdjęcia letnie

2015

Montaż obrazu. Prace nad ilustracją muzyczną i efektami VFX.

2016 styczeń

Pierwsze pokazy filmu. Pierwsze budujące komentarze po projekcji. Wiemy, że powstaje film znakomity i potrzebny. Rejestrujemy fundację na rzecz filmu Wołyń, aby pozyskać dodatkowe środki.

2016 maj

Brakujące sceny planujemy nakręcić na przełomie kwietnia i maja. Liczymy na Państwa wsparcie.

7 października 2016

Premiera kinowa.

Kto wsparł nasz projekt?

Co usłyszeliśmy po pierwszych pokazach filmu?

Fundacja na rzecz filmu Wołyń

„Film it” Sp. z o.o. - Fundator
producent filmu „Wołyń”

Jako producenci nie ustajemy w wysiłkach, aby możliwie jak najpełniej zrealizować założenia artystyczne oraz odtworzyć prawdę historyczną.
Dlatego też poszukujemy źródeł finansowania, które umożliwiłyby realizację brakujących scen wiosną 2016 roku.

Zapraszamy do kontaktu

Adres

Różana 32, 02-569 Warszawa

Fundacja nr telefonu

+48 784 045 000

Film it - nr telefonu

+48 (22) 852 23 24