3-1

Album „Wołyń, historia pewnego filmu”

to nie tylko próba pokazania filmu „Wołyń” Wojtka Smarzowskiego,

to także opowieść o Kresach.

Blank bookcover with clipping path

Z ankiet, które sprawdzały wiedzę i świadomość Polaków na temat wydarzeń na Ukrainie wyłania się smutny obraz. Ponad połowa Polaków nie wie nic na ten temat, z tej deklarującej wiedzę, większość ma błędne pojęcie o tamtych wydarzeniach. Miejmy nadzieję, że film Wojtka Smarzowskiego zmieni ten obraz. Jedno jest pewne – wywoła dyskusję i „czarna dziura wołyńskiej tragedii” przestanie być tematem tylko na historycznych salonach, a stanie się, jak Powstanie Warszawskie, historią powszechnie znaną.

Książka składa się dwóch części.

Pierwsza, „Introdukcja”, opowiada o naszej Kresowej przeszłości, o Rzeczpospolitej Obojga Narodów, o etnicznym tyglu, w którym mieszają się różne religie i narody. Jest opowieścią o wciąż mitologizowanej  naszej kresowej przeszłości, gdzie wyobrażenia zderzone są z rzeczywistością. Przypomina ważne dla tej historii postacie i wydarzenia. Książka jest przede wszystkim albumem, przedstawiamy więc w niej ogromną ilość unikalnych zdjęć miejsc i mieszkańców „naszych wschodnich terenów”. Nie zawsze była to historia „wygodna”, zarówno dla nas, jak i innych mieszkańców tych ziem.

Kup album !

Druga część, zatytułowana po prostu „Historia pewnego filmu”, jest opowieścią tworzoną w oparciu o obraz Smarzowskiego. Idziemy wraz ze scenariuszem, widzimy niesamowite filmowe kadry i uzupełniamy je fragmentami scenariusza i historycznymi uwagami.

„Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta druga śmierć jest gorsza od tej pierwszej.” – pisał Jan Zaleski. Zarówno album „Wołyń, historia pewnego filmu”, jak i film Wojtka Smarzowskiego próbuje owo milczenie przerwać. Może wreszcie Kresowe historie przestaną być „nieme” i na stałe zagoszczą w historycznej świadomości Polaków. Na koniec zacytujmy Józefa Ignacego Kraszewskiego: „Dziś bez wczoraj jest bardzo krótkie – krótsze niż dziś bez jutra”. Oby nasze dziś i jutro miało zawsze swoje pełne wczoraj.

Wsparcie dla filmu „Wołyń”

Drodzy Przyjaciele,
Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem. Państwa wsparcie jest nieocenione.

Fundacja na Rzecz Filmu Wołyń w całej akcji zebrała 897 227,98 zł

 

Bardzo dziękujemy za  wsparcie. Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie dokończyć naszego filmu

Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć od dochodu.

Poznaj szczegóły odliczenia

Darowizny na cele pożytku publicznego odliczane od dochodu

 

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Otrzymaliśmy również darowizny w Bitcoinach na nasz film. Możesz odliczyć swoją darowiznę w postaci kryptowaluty od swoich podatków! Darowizny w kryptowalutach są obsługiwane podobnie jak darowizny pieniężne. W ostatnich latach popularność kryptowalut, takich jak Bitcoin, wzrosła, a wprowadzenie oprogramowania do automatycznego handlu sprawiło, że handel stał się bardziej dostępny dla nowicjuszy. Zainteresowana osoba, która szuka podstawowej platformy do handlu kryptowalutami z kopiowaniem jako unikalną proporcją sprzedaży, eToro to miejsce, do którego należy się udać. Działa zarówno jako giełda, jak i broker. Możesz dowiedzieć się o Vor und nachteile von eToro po wykonaniu transakcji testowej z kontem demo. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie roku podatkowego na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873), lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Rozliczenia można dokonywać wyłącznie poprzez wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Osoba fizyczna:

Podatnik – osoba fizyczna – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) może odliczyć kwotę do 6% dochodu podatnika. Wysokość oszczędności podatkowej jest zależna od wartości dochodu i progu podatkowego, w którym rozlicza się podatnik. Rozliczenia darowizny nie dokona osoba rozliczająca się z podatku dochodowego w postaci liniowej, używając rozliczenia PIT36L lub karty podatkowej PIT16.

Osoba prawna:

Podatnik – osoba prawna – może odliczyć do 10% dochodu łącznie ze wszystkich odliczeń zgodnie z art. 18 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
(Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86).

W przypadku Fundacji Filmu Wołyń darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w następujących celach:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Jak powstawał film „Wołyń”?

2011 / 2012

Rodzi się idea filmu o ludobójstwie na Kresach. Wojtek zaczyna pisać scenariusz.

2012

Prace dokumentacyjne. Zbieranie relacji, czytanie książek, kwerendy archiwalne, spotkania ze świadkami wydarzeń.

2013 czerwiec

Pierwszy treatment scenariusza; prace scenariuszowe, konsultacje historyczne, etnograficzne, językowe.

2013 wrzesień

Wstępna dokumentacja scenograficzno – produkcyjna na Podkarpaciu oraz w okolicach Lublina.

2013 listopad

Powstaje pierwsza wersja scenariusza i zostaje złożony wniosek o dofinansowanie do PISF. Trwają prace związane z poszukiwaniem obiektów i lokacji do zdjęć.

2014 marzec

Pozytywna decyzja PISF i przyznanie dotacji na produkcję filmu.

2014

Rozpoczęcie produkcji filmu. Casting w Polsce i na Ukrainie, budowa dekoracji.

2014 / 2015

Zdjęcia:19 września – 21 października 2014 – zdjęcia jesienne
4 lutego – 24 lutego 2015 – zdjęcia zimowe
26 kwietnia – 17 maja 2015 – zdjęcia wiosenne
4 lipca – 21 sierpnia 2015 – zdjęcia letnie

2015

Montaż obrazu. Prace nad ilustracją muzyczną i efektami VFX.

2016 styczeń

Pierwsze pokazy filmu. Pierwsze budujące komentarze po projekcji. Wiemy, że powstaje film znakomity i potrzebny. Rejestrujemy fundację na rzecz filmu Wołyń, aby pozyskać dodatkowe środki.

2016 maj

Brakujące sceny planujemy nakręcić na przełomie kwietnia i maja. Liczymy na Państwa wsparcie.

7 października 2016

Premiera kinowa.

Kto wsparł nasz projekt?

Fundacja na rzecz filmu Wołyń

„Film it” Sp. z o.o. - Fundator
producent filmu „Wołyń”

Jako producenci nie ustajemy w wysiłkach, aby możliwie jak najpełniej zrealizować założenia artystyczne oraz odtworzyć prawdę historyczną.
Dlatego też poszukujemy źródeł finansowania, które umożliwiłyby realizację brakujących scen wiosną 2016 roku.

Zapraszamy do kontaktu

Adres

Różana 32, 02-569 Warszawa

Fundacja nr telefonu

+48 784 045 000

Film it - nr telefonu

+48 (22) 852 23 24