06 lutego Apel o dofinansowanie filmu „Wołyń” - Ewa i Władysław Siemaszko

Apel o dofinansowanie filmowej kresowej epopei narodowej,
tj. filmu Wojciecha Smarzowskiego pt.: „WOŁYŃ”

Jesteśmy autorami dwutomowej monografii „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945” wydanej w 2000 r. i wielokrotnie wznawianej, która na podstawie badań historycznych odtwarza drobiazgowo gehennę Polaków wołyńskich, wcześniej – poza poszkodowanymi rodzinami – zupełnie nieznaną. Zasłona milczenia rozpostarta nad tą zbrodnią była odpowiednikiem milczenia o Zbrodni Katyńskiej.

Przez kilkadziesiąt lat w nauce, oświacie i kulturze trzecie ludobójstwo dokonane na ludności polskiej podczas II wojny światowej – obok ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego – jakim były zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach kresowych, nie istniało, i wciąż wiedza o tym dociera tylko do bardzo wąskiej warstwy społeczeństwa polskiego. A przecież pamięć o Polakach, którzy zginęli za to, że byli Polakami jest wobec tych ofiar obowiązkiem ogólnonarodowym.

Jak powszechnie wiadomo, doskonałym środkiem szerzenia wiedzy i kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa są przedsięwzięcia kulturalne, a więc film. Film, w którym losy pojedynczych osób wynikają ze znaczących wydarzeń dotyczących ogółu.

Tak skonstruowany jest powstający obecnie film fabularny Wojciecha Smarzowskiego o ludobójstwie na Kresach, w którym typowe dla Polaków kresowych przeżycia głównej bohaterki są oplecione doskonale odtworzonym, zgodnie z ustalonymi faktami historycznymi, obrazem stopniowej zagłady polskości na Kresach. Ukazuje on wszystkie najważniejsze wydarzenia, które dotknęły społeczności kresowe, a przy tym perfekcyjnie oddaje nastroje społeczne różnych grup, dzięki czemu uwaga widza jest utrzymywana w nieustannym napięciu.

Powyższe uwagi czynimy po oglądnięciu choć jeszcze roboczej wersji filmu, ale pozostając pod ogromnym wrażeniem artystycznie podanego humanistycznego przesłania – przestrogi oraz przekonania o istnieniu dobra wśród zła. Ukończenie filmu wymaga jeszcze zgromadzenia dodatkowych środków finansowych - przecież filmu obrazującego tragedię narodową nie da się wyprodukować metodami oszczędnościowymi.

Apelujemy więc do wszystkich ludzi dobrej woli, do urzędów państwowych, do organów samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. potencjalnych źródeł finansowania o umożliwienie należytego dokończenia tej filmowej, kresowej epopei narodowej.

Ewa Siemaszko
Władysław Siemaszko

.

.