15 czerwca Wyjaśnienie

Wobec licznych pytań skierowanych do Fundacji, dotyczących informacji o przekazaniu w ostatnim czasie przez TVP S.A. kwoty  miliona złotych na wsparcie produkcji filmu (materiał wyemitowany w Wiadomościach 27 maja 2016 roku) chcemy doprecyzować, że niniejsza kwota została już w dużej mierze przekazana producentom na podstawie umowy koprodukcyjnej podpisanej  jeszcze w 2014 roku.  Rozmowy na temat zwiększenia udziału koprodukcyjnego TVP S.A. w produkcję filmu wciąż trwają.

.

.